Ludvig lærer å gå

Ludvig lærer å gå

Her ser du Ludvigs skjelett og en enkel "gå-bevegelse" bygd opp av kun syv bilder. I spillet beveger figurene seg selvfølgelig helt mykt!

Når figurene er modellert slik som beskrevet i artikkel nr. 1, kommer man til en jobb som er vel så vanskelig - de må lære å bevege seg.

I dette eksemplet skal vi se på hvordan Ludvig, det tafatte pelsdyret, bygges opp med et bevegelig skjelett for at hans bevegelser skal bli naturlige. En typisk bevegelse som lett kan bli feil er normal gange, i den grad det kan sies at Ludvig går normalt.

Til venstre ser du et skjelett i Character Studio som inneholder bevegelige ledd med naturlige frihetsgrader - dvs, det skal f.eks. være umulig å bøye kneet feil vei.

Når skjelettet er bygd opp kobles dette til den "ordentlige" modellen av Ludvig slik at denne skal bevege seg på samme måte. For å få Ludvig til å gå fra et sted til et annet, benyttes en smart funksjon som innebærer at man plasserer fotavtrykkene der de skal stå, og vips - så går Ludvig langs disse fotavtrykkene!

Ludvig lærer å gå

Når skjelettet kobles til modellen av Ludvig, går han på samme måte. Denne animasjonen er på kun syv bilder, så bevegelsene på Internett blir langt fra så jevne som i spillet!

Etter at Character Studio har laget gå-sekvensen, må man som regel justere bevegelsene noe og legge på små detaljer som gjør det hele perfekt. Ludvig har f.eks. for vane å blunke eller se engstelig rundt seg, og dette må gjøres "for hånd".

Bevegelsene må også avpasses til omgivelsene slik at figurene ikke stikker hodet gjennom lukkede dører eller gjør andre unaturlige ting.

Å skape naturlige bevegelser krever lang trening og mye arbeid. I Flåklypa-spillet var det spesielt viktig å gjenskape bevegelsene som er typiske for hver enkelt figur, og dette klarte animasjonsteamet svært godt!