3D i spillet

Som du kanskje vet, oppstår dybdevirkning (3D) ved at hvert av øynene våre ser på ting fra litt forskjellige vinkler. Dette skyldes avstanden mellom øynene. Litt forenklet kan det forklares med at hjernen smelter sammen de to synsinntrykkene til ett. Deretter må øynene fokusere, alt etter hvor nært eller fjernt objektet du ser på er. På den måten opplever vi dybde, eller 3D, i det vi ser.

Har du gamle rød/blå 3D-briller, vil du kunne oppleve 3D-virkningen i dette demonstrasjonsbildet når. du velger "3-dimensjonalt" på knappen under bildet. NB! 2 stk. 3D-briller følger med i esken til hvert spill.)

Når du har på deg 3D-brillene kan du tydelig se forskjell mellom 2D og 3D ved å veksle mellom bildene. Ved å flytte musepekeren din ved siden av de forskjellige objektene i bildet kan du se om ting ligger foran eller bak. I dette bildet vil du for eksempel se at de rød-blå brillene ligger foran musepekeren, og at spilleskene ligger i forskjellig plan foran det blå teppet.

På de stedene i GULLUTGAVE hvor det finnes 3D-bilder, skapes 3D-opplevelsen ved at vi fotograferer motivet med to kameraer som er plassert litt fra hverandre (akkurat som øynene hos et menneske). Når du ser på 3D bildene uten røde/blå briller, vil du se at de er todimensjonale. Gjenstander og figurer ser doble ut og ligger ved siden av hverandre. På fagspråk kalles dette anaglyphe bilder. Når du tar på deg de røde/blå brillene, lures hjernen til å sette sammen bildene til ett bilde, som du opplever som tredimensjonalt. (Du kan søke på "anaglyph" på Internett hvis du ønsker mer informasjon om teknikken.)

Til din informasjon

Dessverre vil de som har nedsatt syn på ett øye, ha store vanskeligheter med tredimensjonale opplevelser. Mange med godt syn på begge øynene synes dette er rart, og tror de kan se tredimensjonalt selv om de holder en hånd foran det ene øyet. Det er ikke riktig. Det som lurer dem, er at de vanligvis gjennom erfaring vet hvor ting befinner seg i forhold til der de befinner seg. Men dette er ikke 3D-syn.

Enkelte kan oppleve at det kan være slitsomt å se på 3D-bilder over tid. Derfor bør du selv finne ut hvor lenge du klarer å se på 3D-bilder om gangen. Det beste rådet er at du prøver ikke å anstrenge deg for å se 3D-effekten.

La øynene vandre i motivet, og la være å fokusere spesielt lenge på ting som ligger nærme i motivet.

Vi har gjemt 3D-briller i flere av scenene. Finner du dem og klikker på dem, får du et 3D-bilde i premie.

Nyttige tips for å oppleve 3D best mulig:

  • Fordi de rød/blå brillene stjeler lys, kan det lønne seg å justere opp lysstyrken på PC-skjermen din når du ser på 3D-bildene.
  • Husk også å ha en normal avstand til skjermen. 3D opplevelsen blir ikke bedre ved å gå nærme skjermen.
  • Prøv å unngå lysreflekser på PC-skjermen.
  • Du kan for øvrig oppnå en morsom effekt hvis du flytter hodet fra side til side foran PC skjermen
  • Husk at 3D-bildene GULLUTGAVE er spesielt tilpasset farvene på brillene som følger med i esken til spillet, slik at gamle rød/blå briller som du måtte ha ikke nødvendigvis gir et fullgodt resultat.