Company profile

Caprino Studios

The Caprino Studios underwent a massive upgrade in 2003, and consists today of the following companies:

Caprino Filmcenter Ltd.

Caprino Filmcenter Ltd. is the original film company founded by Ivo Caprino (1920 - 2001) in 1948. Its main activity has been production of film and TV programs, always based on the idea of non-violent quality family entertainment. The company has received many domestic and international awards for its numerous puppet films.


Caprino Video Games Ltd.

Forretningsideen bak Caprino Video Games A/S (CVG) er, i første omgang, å utvikle et CD-ROM spill basert på tidenes film suksess i Norge, nemlig "Flåklypa Grand Prix ". Med den image og kultstatus filmen har her hjemme er forutsetningen til stede for et helt unikt produkt (Pr. i dag er det solgt over 5 millioner billetter bare i Norge, og filmen vises fortsatt!) Dersom prosjektet blir så vellykket som antatt vil det være naturlig å vurdere og spillutvikle andre av Caprino's eventyrlige produksjoner. CVG har ervervet nødvendige rettigheter fra Caprino Filmcenter AS og Kjell Aukrust.


CapricornuS Ltd.

Produksjonsselskapet CapricornuS AS ble stiftet som en nødvendig følge av at Ingames AS, som opprinnelig fikk i oppdrag å produsere "PC-spillet om Flåklypa Grand Prix" (FGP), gikk konkurs. Imidlertid er ambisjonene for selskapet langt større enn bare å få FGP på markedet.

I samarbeide med CVG vil CapricornuS også utvikle andre spill basert på Caprino Filmcenter AS' (CFC) andre filmproduksjoner i.h.t. avtale mellom CVG og CFC. Som for FGP vil det være en vesentlig målsetting å produsere kvalitetsspill med appell til et bredt publikum over flere generasjoner, og som er ikke voldelig. Det er et stort umettet internasjonalt marked for slike produkter.


Caprino Commercial Ltd.

Caprino Commercial Ltd. runs and owns the recently installed, state of the art, Motion Capture unit at Caprino Studios.


All companies are 100% owned by the Caprino family.

Remo Caprino

Remo Caprino

Remo Caprino (1944) is the son of Ivo, and is the CEO of the above-mentioned companies. He has, throughout the years, been involved in all aspects of his father's studio. Today he enjoys the company of his son, Mario (1978), as his right hand assistant. Mario is also lead programmer of CapricornuS.