Installasjon og oppstartHer finner du en del spørsmål og svar vedrørende spillet om Flåklypa Grand Prix. Sjekk denne listen før du evt. tar kontakt med oss for å få hjelp til problemløsningen! Spørsmålene er fordelt på tre sider:

Klikk på et spørsmål nedenfor for å få se svaret.


F: Generelt

G: Installasjon

H: Feilmeldinger

I: Krasj

J: Problemer når spillet kjøres

K: Innstillinger

L: Annet

F: Generelt

F1: Hva er maskinkravene

MaskinkravMinimumAnbefalt
OperativsystemMicrosoft Windows XPMicrosoft Windows XP/Vista/7
ProsessorPentium 200Pentium II 266
Minne32MB RAM64MB RAM
Skjermkort2MB PCI skjermkort8MB AGP skjermkort
DVD-ROM1x DVD-ROM1x DVD-ROM
Ledig harddiskplass850MB850MB
LydkortWindows-kompatibelt lydkortWindows-kompatibelt lydkort

F4: Vil spillet komme ut for Macintosh?

På dette tidspunkt er det ingen planer om å gi ut PC-spillet om Flåklypa Grand Prix på Macintosh.


F5: Hvor kan jeg laste ned siste versjon av spillet?

Du finner den siste oppdateringen under våre hjelpsider på www.caprino.no

G: Installasjon

G2: Hvordan avinstallerer jeg spillet?

Gå til Kontrollpanel og åpne Legg til/fjern programmer. Her finner du en liste over alle programmene som er installert på maskinen. Velg Flåklypa Grand Prix fra listen og klikk på Legg til/fjern.... Avinstallasjonsprogrammet starter, og du kan velge mellom tre alternativer. Velg Fjern og klikk på Neste for å avinstallere spillet.

Se også:

G4: Når jeg skriver inn startkoden første gang jeg starter spillet får jeg beskjed om at koden er ugyldig. Hva er galt?

Sørg for at du bruker startkoden skrevet på CD-omslaget.


G5: Virusprogrammet på maskinen advarer om at CD-en inneholder filer med virus. Er dette sant?

Nei! Fordi kopibeskyttelsen spillet bruker er kryptert for å hindre uvedkommende fra å lage piratkopier, vil noen eldre virusbeskyttere kunne feiltolke disse filene som virus. Når virusprogrammet prøver å fjerne det ikke-eksisterende "viruset", ødelegger den kopibeskyttelsen og spillet vil ikke starte.

Hvis du har mulighet til å laste ned en nyere versjon av virusprogrammet ditt, vil oppdateringen antakeligvis ikke feiltolke filene som virus lenger. Hvis du ikke har tilgang til en nyere versjon, må du slå av virusbeskyttelsen under installasjon av spillet.

Vi har spesielt opplevd dette problemet med tidlige versjoner av Norman Antivirus. Oppdatering av dette virusprogrammet kan du finne via Start-menyen eller på denne adressen; http://www.norman.com/Download/en


G7: Spillet vil ikke installeres på maskinen. Hva skjer?

Om du skulle oppleve problemer under installasjonen av spillet, bruk følgende fremgangsmåte:

 1. Avslutt alle programmer som kjører i bakgrunnen
 2. Tøm Temp-mappen til Windows
 3. Fjern mappen Engine fra C:\Programfiler\Fellesfiler\Installshield

Hvis dette ikke virker, kan du kontakte oss så vi kan foreslå alternative metoder å installere spillet

Se også:

G8: Jeg har ikke mulighet til å installere spillet på nytt. Hva gjør jeg?

I noen få tilfeller etter en avinstallasjon kan filene installasjonsprogrammet benytter seg av komme i ubalanse. Spillet har blitt avinstallert og diskplassen er ledig, men spillet lar seg ikke installere på nytt.

For å løse dette problemet, gå inn på C:\Programfiler\. Der skal det finnes en mappe som heter InstallShield Installation Information. Om denne mappen ikke finnes skyldes det gjerne at mappen er skjult.

Gå inn i mappen når den er synlig, og derfra kan du slette mappen. Mappenavnet er forskjellig ettersom hvilken versjon av spillet du har:

Originalutgaven
{4784A7D8-FABC-4F1A-AC99-0062199D26FD}
Tilleggspakke
{D0AE6A4C-B022-46D7-84C9-070B6D6352A9}
Jubileumsutgave
{B6EA13EA-069B-4CCF-B767-EE59F2DB19F6}
Gullutgave
{524EE888-6836-4CB2-92EC-A10E8821345D}

Denne mappen inneholder all informasjon om installasjon av spillet. Etter den har blitt slettet vil spillet la seg installere som om det var for første gang.

Se også:

G9: Jeg har mistet startkoden til spillet. Hva gjør jeg?

Om du har vært uheldig å miste CD-omslaget med startkoden til spillet, kan du gjøre følgende for å finne startkoden:

Finn CD-nummeret som finnes trykket på undersiden av selve CD-platen, langs kanten inn mot hullet. Dette nummeret kan være vanskelig å lese om du ikke vinkler platen riktig mot et lys.

Skriv så inn nummeret i tekstboksen under og klikk på Send:

Hvis du ikke får til dette, kan du sende oss CD-nummeret pr. e-post, så skal vi sende startkoden til deg.

Se også:

G10: Profilen min har blitt slettet ved et uhell. Hva kan jeg gjøre?

Alle profiler i spillet befinner seg i Profiles mappen der spillet ble installert. Ved å ta vare på denne mappen vil du ta vare på de profiler du benytter deg av i spillet. Husk å kopiere mappen til den nye installasjons stien når du ønsker å benytte deg av profilene.

Filene som tilhører profiler heter *.pfl. Filer som har blitt slettet fra spillet heter *.rem. Hvis du ved feil har slettet spillere fra spillet, kan du omdøpe tilsvarende .rem fil til .pfl .

De slettede filene kan i visse tilfeller se ut som media filer og mangle .rem etter spiller navnet. Disse filene er fortsatt de slettede spillerne. For å kunne omdøpe slettede filer som mangler .rem, må vi kunne vise etternavnet.

Se også:

G12: Gullutgave ber om startkode. Hva skjer?

Startkoden blir automatisk lagt inn ved installasjon av spillet. Får du spørsmål om å skrive inn en startkode har dere også fått en feilmelding og valgt å avbryte den automatiske internetthjelpen.

Når du starter Flåklypaspillet sørg for at den riktige CD-en er i maskinen. Det skal være den HVITE GULLUTGAVE CD-en (CD 1). Hvis du har flere CD-spillere på maskinen fjern eventuelt annet innhold fra disse.

Hvis du allerede har den riktig CD-en i og mottar denne feilmeldingen, da bør feilmeldingen foreslå at dere benytter dere av vår automatiske internetthjelp. Hvis spillmaskinen deres har tilgang til internett, klikk OK for å få problemet løst automatisk.

Hvis du forsatt opplever problemer med CD-gjenkjennelsen, send oss maskinkoden nevnt i feilmeldingen per e-post.

Se også:

H: Feilmeldinger

H1: "FGP.W_X har sluttet å virke"

Denne feilmeldingen kan dukke opp hvis ditt virusprogram feiltolker noen av filene som benyttes under oppstart av Flåklypa spillet.

For å unngå at virusprogrammet skaper problemer for Flåklypa-spillet kan man lage en regel som sørger for at Flåklypa-spillets filer ikke kontrolleres under oppstart og kjøring av spillet.

Hvordan du setter opp en regel er individuelt for hvert enkelt virusprogram, men er som regel enkelt forklart på produsenten av ditt virusprogram sin hjemmeside.

Se også:

H2: "Error in WinEXEC function: FFFF"

Denne feilmeldingen vil dukke opp hvis noen av filene kopibeskyttelsen er avhengig av har blitt endret. Dette kan for eksempel skje hvis en virusbeskytter feiltolker noen av filene som virus under installeringen, eller et virus har lagt seg til en av filene.

Finn ut hva det er som gjør at dette problemet oppstår på din PC (skyldes det virus eller en virusbeskytter?). Så avinstaller du spillet og installerer det på nytt.

Se også:

H3: "Sett inn en diskett som inneholder filen 'data3.cab'."

Feilmeldingen installasjonsprogrammet gir er misvisende. Filen den spør etter er ikke del av spillet og befinner seg ikke på CD-en. Meldingen dukker opp fordi datamaskinen har problemer med å lese fra CD-en. Prøv derfor forslagene nevnt under spørsmålet som tar for seg dette problemet:

Se også:

H4: "Denne CD-ROM er ikke godkjent."

Prøv følgende forslag for å løse problemet:

 1. Sørg for at du har en original Flåklypa-CD i maskinen når du starter opp spillet.
 2. Prøv så å laste ned siste versjon av spillet.
 3. Hvis du forsatt opplever problemer med CD-gjenkjennelsen, send oss følgende informasjon per e-post;
  • Spillets startkode nevnt på baksiden av CD-omslaget
  • Maskinkoden nevnt i feilmeldingen
Se også:

H5: Maskinen klarer ikke å lese fra CD-platen. Hva gjør jeg?

Vi har opplevd at fettflekker eller annet lignende på CD-platen kan skape problemer ved installasjon av spillet. Hold derfor platen opp mot lyset og ta en titt over undersiden av CDen. Se etter flekker eller riper som kan skape problemer under kopiering av filer.

Synlig fettflekker kan fjernes ved å rense CD-platen. Om rens av CDen ikke løser problemet, ta kontakt med oss for andre forslag.

Se også:

H6: Hvordan renser jeg en CD-plate?

Det finnes CD-rensesett man kan kjøpe i de fleste forretninger som selger musikk-CDer. Det er også mulig å benytte seg av følgende fremgangsmåte:

Du kan rense CD-platen ved hjelp av en fuktig klut og en mild oppvasksåpe. Vær forsiktig med hvordan du behandler platen når du renser den. Kluten du benytter deg av må ikke være ru, da dette kan forårsake riper mens du renser.

Når du skal rense en CD-plate er det viktig at du beveger kluten i retning fra hullet og ut mot kanten. Fortsett denne prosessen rundt hele platen.


H7: "Error Z0001: Internal error"


Advarsel

Denne problemstillingen kan enkelt løses ved å laste ned og kjøre siste oppdatering.


Feilmeldingen vil dukke opp hvis Service Pack 2 til Windows XP er blitt installert eller om du har installert et nyere operativ systemer som Windows Vista. Siste oppdatering vil løse problemet.

Last ned siste oppdatering.


H8: "AUTOEXEC.NT Systemfilen passer ikke for MS-DOS og WINDOWS programmer."

Filen, som tilhører operativsystemet og ikke spillet, er bli skadd eller slettet .

Les om feilmeldingen i supportartikkel fra Microsoft.


H9: "Fatal Error: 1003"

"Fatal Error: 1003" skyldes at en av programfilene til Flåklypa-spillet er skadet, eller av en annen grunn ikke kan starte. Dette kan løses ved at du starter maskinen på nytt og så installerer siste oppdatering på nytt.

Ved spørsmål om du ønsker å installere oppdateringen på nytt svarer du Ja.

I: Krasj

I1: Hva betyr det at et program kan krasje?

Krasj er et fellesord som beskriver at et program ble avbrutt på en uønsket måte. Maskinen vil ikke ta noe skade av at et spill krasjer, men du kan i verste fall være nødt til å starte maskinen på nytt.

Krasj kan for eksempel oppleves ved at programmet lukker seg uten grunn, at skjermen plutselig blir blå, eller at skjermbildet fryser.

Hvis dette skjer med et nytt program, skyldes det som oftest feil ved installeringen eller at maskinen mangler de siste driverne.


I2: Jeg har problemer med å starte spillet. Hva kan jeg gjøre?

Hvis du skulle være så uheldig å oppleve at spillet krasjer idet du starter det, eller mens du spiller det, går du gjennom denne listen trinn for trinn for å løse problemet:

 • Last ned siste versjon av spillet
 • Hvis du får en feilmelding, kan du se om du finner en forklaring under avsnittet Feilmeldinger.
 • Sørg for at siste versjon av DirectX er installert.
 • Sørg for at du har de siste driverne til maskinen.
 • Avslutt alle programmer som kjører i bakgrunnen
 • Prøv å kjøre spillet i tusener av farger (i stedet for millioner av farger).
 • Prøv å kjøre grafikken fra systemminnet.
 • Send oss eventuelle meldinger som dukker opp på skjermen.
Se også:

I3: Idet jeg starter opp spillet blir skjermen svart i et øyeblikk før jeg returnerer til skrivebordet. Hva skjer?

Spillet har problemer med å endre fargedybden på maskinen din. Dette skyldes gjerne gamle skjermdrivere. Ved å oppdatere maskinen med de siste skjermdriverne vil problemet forsvinne.

Inntil du får lastet ned de siste skjermdriverne kan du kjøre spillet ved å sette skjermen til å kjøre i Tusener av farger (16 bit) i skjerminnstillingene. Da trenger ikke spillet å endre fargedybde.

Se også:

I4: Maskinen "låser seg" når jeg prøver å starte spillet. Hva skjer?

Når du starter opp spillet vil kopibeskyttelsen kontrollere CDen spillet ligger på. Ved å avslutte oppgaver som kjører i bakgrunnen før du starter spillet, kan du sørge for at disse aktivitetene ikke skaper problemer for denne oppgaven.

Kopibeskyttelsen vil maksimalt prøve å gjenkjenne CD-en i et og et halvt minutt. Vent gjerne ut denne perioden før du vurderer å avbryte spillet. Innen denne tiden vil enten spillet starte opp, eller det kommer en melding som sier at CDen ikke ble gjenkjent.

Se også:

I5: Jeg får beskjed om at CD-en er ugyldig i det jeg starter opp spillet. Hva er galt?

Hvis du får beskjed om at CD-en ikke ble gjenkjent, betyr ikke dette at det er noe galt med CDen, men at maskinen av en eller annen grunn ikke klarte a gjennomføre CD-sjekken. Du må derfor gjerne prøve å starte opp spillet på nytt for å se om du opplever samme melding.

Hvis du fortsetter å motta beskjed om at CD-en er ugyldig, noter ned maskinkoden som står beskrevet i feilmeldingen som kommer frem på skjermen. Send den til oss sammen med et telefonnummer vi kan nå deg på, så vi kan få hjulpet deg videre!

Se også:

I6: Når jeg starter opp spillet får jeg opp en blå skjerm. Hva skjer?

Vi har opplevd at maskiner som er infisert med CIH viruset vil vise en blå skjerm i det spillet startes opp. Hvis du ikke benytter deg av et virusbeskyttelsesprogram er det sannsynlig at maskinen din har virus. For å sjekke maskinen og eventuelt fjerne virus fra maskinen, last ned et gratis virusbeskyttelsesprogram.

Informasjon om CIH-viruset og andre datavirus.

Etter å ha fjernet viruset anbefales du å avinstallere spillet og installere det på nytt.

Se også:

I7: Ingenting skjer i det jeg starter opp spillet. Hva er galt?


Advarsel

Denne problemstillingen kan enkelt løses ved å laste ned og kjøre siste oppdatering.


Etter at Microsofts siste sikkerhetsoppdatering (MS06-051/KB917422) ble utgitt har vi oppdaget at flere maskiner ikke lenger får startet Flåklypa-spillet. Dette skyldes en feil ved Microsofts oppdatering som påvirker ikke bare Flåklypa-spillet, men også flere andre programmer, blant annet noen av Microsofts egne programmer. Vi har derfor vært i aktiv samtale med Microsoft om en rettelse siden problemet oppstod.

Microsoft kan nå tilby en permanent løsning til problemet som du kan finne via oversikten nedenfor.

Viktig: Du må installere korrekt oppdatering utifra hvilken Windows-versjon og språk du benytter. Det er ett unntak og dette gjelder PCer med Windows XP Media Center Edition disse må bruke Engelsk Windows XP oppdatering:

Windows XPWindows 2000
NorskKB924867-x86-NOR.exeKB924867-x86-NOR.exe
DanskKB924867-x86-DAN.exeKB924867-x86-DAN.exe
EngelskKB924867-x86-ENU.exeKB924867-x86-ENU.exe
Se også:

I8: Høytalerene begyner å "dinge" når jeg prøver å starte Flåklypa-spillet.


Advarsel

Denne problemstillingen kan enkelt løses ved å laste ned og kjøre siste oppdatering.


Problemet som oppleves kan skje hvis ikke alle filene i oppdateringspakken er blitt installert riktig.

 • Avinstaller derfor spillet og se etter at spillets installasjonsmappe (f.eks. C:\Programfiler\Flåklypa Grand Prix) bare inneholder mappen Profiles. Alle andre mapper og filer må slettes.
 • Installer så spillet på nytt. Velg å ikke starte spillet når installasjon er fullført for å unngå at feilmeldingen dukker opp, og start om maskinen.
 • Når maskinen er startet om installer du oppdateringen til Flåklypa-spillet med en gang.

Du bør så ha mulighet til å starte spillet uten at noen feilmelding eller ulyd oppstår.

Se også:

J: Problemer når spillet kjøres

J1: Spillet kjører tregt. Hva kan jeg gjøre?

 • Sjekk at maskinen oppfyller maskinkravene til spillet.
 • Pass på at ingen programmer kjører i bakgrunnen mens du spiller spillet.
 • Sørg for at du har de siste driverne til maskinens skjermkort og lydkort.
 • Velg å installere hele spillet på maskinen. Unngå å velge installasjonstypen Minimum eller Tilpasset.

Hvis spillet fortsatt kjører tregt, må du sende oss informasjon om maskinen din, sammen med en beskrivelse av hvilke deler av spillet du opplever som tregt.

Se også:

J2: Animasjoner hakker på en rask maskin! Hva skjer?

Under testing har vi opplevd at med noen moderne og raske skjermkort (f.eks. Nvidia GeForce) kjører spillet tregere enn det skjermkortet kan prestere. Dette vises best i scener og vil oppleves som hakkete animasjoner.

Årsaken til dette viser seg å være måten spillet gradvis oppdaterer deler av skjermen på. Vi anbefaler at du henter ned de siste driverne til skjermkortet for å forsøke om dette kan løse problemet.

Problemet kan også korrigeres ved å tvinge spillet til å kjøre all grafikk fra systemminnet. Hvis du ikke har et raskt grafikkort, vil spillet kjøre tregere fra systemminnet. Derfor anbefaler vi ikke at du endrer denne innstillingen i andre tilfeller.

Se også:

J3: Spillet starter ikke opp igjen etter jeg har spilt en gang. Hva skjer?

CD-beskyttelsen kan i visse tilfeller tro at spillet fortsatt kjører etter at det har blitt avsluttet. Hvis du skulle oppleve dette, prøv følgende fremgangsmåte for å løse problemet:

 1. Ta CD-en ut og inn av maskinen.
 2. Hvis ikke det hjelper, avslutt alle bakgrunnsaktiviteter på maskinen.
 3. Hjelper heller ikke det, start maskinen på nytt.
Se også:

J4: Skjermen begynner å flimre mens jeg spiller. Hva skjer?


Advarsel

Denne problemstillingen kan enkelt løses ved å laste ned og kjøre siste oppdatering.


Problemet vil som oftest løses hvis man setter maskinen til å kjøre all grafikk fra systemminnet. Dette kan man gjøre via oppstartsdialogen som dukker opp når man setter i CD-en. Ved å klikke på knappen Avanserte innstillinger vil du ha mulighet til å skru på dette alternativet: Bruk systemminnet for grafikk.

Dersom dette ikke hjelper så bør du prøve å oppdatere driverne til siste versjon, det vil som oftest løse dette problemet.

Sørg også for at feilen ikke forårsakes av programmer som kjører i bakgrunnen ved å avslutte disse FØR du starter spillet.

Ved å trykke på F5-tasten mens du spiller kan du tvinge frem en oppdatering av skjermen, og dermed fjerne eventuell flimring. Hvis denne flimringen kun oppstår en sjelden gang er dette en mulig løsning inntil du har tilgang til nyere drivere.

Se også:

K: Innstillinger

K1: Jeg ønsker å kjøre spillet i et vindu. Hva må jeg gjøre?

Det å sette spillet til å kjøre i et vindu kan man gjøre via oppstartsdialogen som dukker opp når man setter i CD-en. Ved å klikke på knappen Avanserte innstillinger vil du ha mulighet til å skru på dette alternativet: Kjør programmet i et vindu. Sørg for at du kjører med 16-bits fargedybde på skjermen, noe som ofte kalles Tusener av farger. Skjermen må kjøre i en høyere oppløsning enn 800 x 600. Hvis ikke vil deler av spillet ligge skjult utenfor skjermen, og spillet vil kjøre veldig tregt. Når du starter opp spillet, vil det kjøre i et vindu midt på skjermen, i stedet for over hele skjermen.

L: Annet

L1: Jeg finner ikke svar på spørsmålet mitt her på denne siden. Hva kan jeg gjøre?

Send oss en e-post med spørsmålet ditt, så skal vi gjøre så godt vi kan for å besvare det så fort som mulig. Vi vil oppdatere spørsmålene på denne siden etter hvert som vi får tilbakemelding om hva folk har problemer med.

Se også: