Generell informasjonHer finner du en del spørsmål og svar vedrørende spillet om Flåklypa Grand Prix. Sjekk denne listen før du evt. tar kontakt med oss for å få hjelp til problemløsningen! Spørsmålene er fordelt på tre sider:

Klikk på et spørsmål nedenfor for å få se svaret.


A: Om "Spørsmål og Svar"

B: Windows

C: Drivere

D: Virus

E: Kontakt

A: Om "Spørsmål og Svar"

A1: Jeg finner ikke igjen navnene som brukes i beskrivelsene på maskinen min

Svarene til disse spørsmålene er skrevet med tanke på at du bruker en norsk versjon av Windows XP. Hvis du har en engelsk eller annen språkversjon av disse operativsystemene vil innstillinger fortsatt befinne seg samme sted, men vil ha et navn som tilsvarer en oversettelse av det norske navnet.

For dem som har en nyere versjon av Windows (Vista/7) vil som oftest innstillinger befinne seg samme sted, men kan i visse tilfeller være flyttet. Hvis du er usikker, eller har problemer med å finne en innstilling, ta kontakt med en datakyndig venn.

B: Windows

B1: Hvordan åpner jeg "Kontrollpanel"?

Klikk på "Start"-knappen nederst til venstre. Velg "Kontrollpanel".


B2: Hvordan endrer jeg skjerminnstillingene?

Gå til "Kontrollpanel" og klikk på "Skjerm". I dialogboksen som kommer frem, velger du "Innstillinger". Du finner dette alternativet øverst i dialogboksen. Nå kan du justere oppløsningen og fargedybden på skjermen.

Se også:

B3: Hvordan avslutter jeg bakgrunnsaktiviteter?

Lukk alle synlige programmer som er åpne. Sørg for at du har lagret alt arbeid du holder på med før du begynner å lukke programmene.

For Windows XP

Hold nede tastene Ctrl, Alt og Del samtidig. Dette vil åpne "Oppgavebehandling", gjør så følgende:

  1. Klikk på "Prosesser"
  2. Klikk på "Brukernavn" for å sortere etter brukernavn.
  3. Velg en av prosessene fra listen unntatt EXPLORER og TASKMGR eller prosesser som eies av SYSTEM, LOCAL SERVICE eller NETWORK SERVICE
  4. Klikk på "Avslutt oppgave"
  5. Gjenta stegene 3 og 4 inntil dere bare står igjen explorer.exe og taskmgr.exe for det brukernavnet som er logget inn.
For Windows Vista/7

Hold nede tastene Ctrl, Shift og Escape samtidig. Dette vil åpne "Oppgavebehandling", gjør så følgende:

  1. Klikk på "Prosesser"
  2. Klikk på "Brukernavn" for å sortere etter brukernavn.
  3. Velg en av prosessene fra listen unntatt EXPLORER, TASKMGR, SPLWOW64.EXE og DMW.EXE eller prosesser som eies av SYSTEM, LOCAL SERVICE eller NETWORK SERVICE
  4. Klikk på "Avslutt oppgave"
  5. Gjenta stegene 3 og 4 inntil dere bare står igjen explorer.exe og taskmgr.exe for det brukernavnet som er logget inn.

Hvis du skal arbeide videre på maskinen etter at du har avsluttet disse oppgavene og spilt spillet, må du kanskje starte maskinen på nytt for å gjenopplive bakgrunnsaktivitetene.


B4: Hvordan kan jeg se etternavnet på en fil?

Gå til "Kontrollpanel" og klikk på "Mappe alternativer". Du vil så få opp en dialog med tilsvarende alternativer. Her velger du "Vis" blant tabbene øverst på dialogen for å få opp en liste med valg. Fra denne listen er vi interessert i å skru AV valget "Skjul filetternavn for kjente filtyper". Velg "OK" for å lukke dialogen, og du vil se at alle filer nå har etternavn etter seg.


B5: Hvordan kan jeg vise skjulte filer?

Gå til "Kontrollpanel" og klikk på "Mappe alternativer". Du vil så få opp en dialog med tilsvarende alternativer. Herifra velger man "Vis" blant tabbene øverst på dialogen for å få opp en liste med valg. Fra denne listen er vi interessert i å skru PÅ valget "Vis skjulte filer/mapper". Velg "OK" for å lukke dialogen, og du vil se at de tidligere skjulte filene nå vises.

C: Drivere

C1: Hva er drivere?

Maskinen din er bygd opp av mange forskjellige deler som varierer fra maskin til maskin. Derfor har maskinen din behov for å vite hva slags deler nettopp den består av og hvordan den kan utnytte dem. Maskinen bruker driverne til å kommunisere med disse delene.


C2: Hvorfor trenger jeg de siste driverne?

Fordi datamaskiner er gjenstand for en enormt rask utvikling, er det stadig behov for nye måter å kommunisere med delene maskinen består av. Av og til vil nye drivere gi maskindelene forbedret ytelse, nye egenskaper, eller kanskje det har kommet rettelser av mindre feil som fantes i de gamle driverne.

Fordi spill ofte utnytter maskinen til sitt ytterste, er de avhengig av at maskinen har de siste driverne for å kunne kjøre. Derfor anbefaler spillutviklere at man alltid prøver de siste driverne hvis det oppstår problemer med å kjøre spillet.

Drivere som ofte trenger å bli oppgradert før du spiller spill, er driverne til skjerm- og lydkortet. Disse maskindelene er ansvarlig for henholdsvis å vise bilder på skjermen og spille lyd på høyttalerne. Hvis du aldri har oppdatert disse driverne på maskinen, er det svært sannsynlig at nye drivere er tilgjengelig.

Se også:

C3: Hvor får jeg tak i de siste driverne?

Den enkleste måten å få tak i de siste driverne til maskinen på, er å hente dem fra Internett. Dette forutsetter at du har internettilgang på maskinen, eller på en maskin du kan låne. Dette er absolutt den metoden vi anbefaler, og det vil være den raskeste måten å få tilgang til driverne på.

Finn ut hvem som har produsert maskinvareenheten du søker drivere til, og hva navnet på enheten er. Hvis du kan adressen til produsentens hjemmeside, kan du gå direkte dit.

Hvis du ikke har internettilgang, kan du prøve å kontakte forhandleren du kjøpte maskinen av, og spørre om de kan hente ned driverne for deg.

Som et siste forsøk kan du ringe produsenten av maskinvaredelen du ønsker drivere til. De kan muligvis sende deg en CD-ROM med de siste driverne.

Se også:

C5: Hvordan finner jeg ut hvem som har produsert skjermkortet mitt?

Gå til "Kontrollpanel" og klikk på "System". Det kommer frem en dialogboks med informasjon om maskinen. Velg "Enhetsbehandling" og klikk på "Skjermkort" på listen i vinduet. Produsenten av og navnet på skjermkortet vises.

Se også:

C6: Hvordan kan jeg få overført filene jeg har lastet ned på en annen maskinen over til min maskin?

Hvis maskinen du bruker til å spille spillet med ikke er tilkoblet Internett, men du har internettilgang på en annen maskin - enten hos en venn, på jobb eller et annet sted - kan du laste ned filene du trenger til den maskinen og deretter overføre dem til din egen maskin.

Hvis filene er mindre enn 1,4 MB, er det enkleste å overføre dataene med en vanlig diskett. Hvis filene er større enn dette og maskinen har CD-brenner, kan du overføre filene på CD-ROM i stedet.

Hvis filen er for stor til å legge på en vanlig diskett og du ikke har mulighet til å brenne en CD-ROM, finnes det programmer som kan dele store filer opp i mindre filer. Disse filene kan deretter lagres på flere disketter. Du finner for eksempel et slikt program på www.freebyte.com/hjsplit.

Husk å legge programmet på en av diskettene, slik at du kan gjenopprette filen når du er tilbake på spillmaskinen igjen.

D: Virus

D1: Når jeg prøver laste ned en fil blir jeg advart at filen kan inneholde virus. Er det trygt å laste ned disse filene?

Noen nettlesere vil automatisk advare om at filer du laster ned fra internett kan inneholde virus, eller at de kan skade maskinen din. Denne advarselen er kun en påminnelse om at det finnes skadelige filer på internett. Den betyr ikke at filen du prøver å laste ned, nødvendigvis er farlig.

Filer som befinner seg på hjemmesidene til kjente firmaer, vil ofte være sjekket med siste versjon av det virusprogrammet de bruker. Derfor kan du trygt laste dem ned. Alle filer som kan hentes ned fra vår hjemmeside, er virussjekket på denne måten.

Hvis du henter ned mye fra usikre kilder på internett, kan det være nyttig å sjekke maskinen for virus regelmessig, eller kjøre et virusprogram i bakgrunnen.


D2: Hvordan fjerner jeg et virus fra maksinen min?

Å fjerne virus fra en datamaskin kan være en komplisert oppgave. Ta gjerne kontakt med en datakyndig venn før du prøver å følge denne beskrivelsen.

Du trenger å lage en oppstartsdiskett, samt en diskett til å ha virusbeskyttelsesprogrammet på. Disse diskettene skal du benytte på den infiserte maskinen. Disse diskettene bør lages på en maskin som ikke har virus.

Hvis du har tilgang til en maskin med Windows 98, kan du enkelt lage en oppstartsdiskett via "Legg til/fjern programmer" under "Kontrollpanel". Hvis ikke kan du formatere disketten og velge å inkludere systemfiler.

Last ned et gratis virusprogram fra internettet. Et slikt program kan du finne på F-Secures nettsider.

Plasser filene virusprogrammet trenger på en diskett. Beskrivelse av hvilke filer som er nødvendig, samt hvordan programmet virker, følger gjerne med i en "Readme"-fil.

Start så opp den infiserte maskinen via oppstartsdisketten. Etter at maskinen har startet opp, starter du virusprogrammet. Vaer oppmerksom på at det gjerne kan ta en halvtime eller mer å sjekke hele maskinen.

Se også:

E: Kontakt

E1: Jeg finner ikke svar på spørsmålet mitt her på denne siden. Hva kan jeg gjøre?

Vi har desverre ikke lenger mulighet for å tilby brukerstøtte til Flåklypa-spillet.

Sørg for at siste oppdatering er løst da den kan løse flere problemer.

Se også: