Oppdateringer

Den 11. mai 2010 er det lagt ut ny oppdatering for Gullutgave.

Etter oppdateringen er blitt installert vil du bli bedt om å skrive inn en startkode. Husk derfor å notere ned startkoden som er oppgitt sammen med oppdateringsfilen.

For å finne riktig oppdateringen må du fylle inn CD-nummeret i tekstboksen nedenfor.

Finn CD-nummeret som finnes trykket på undersiden av selve CD-platen, langs kanten inn mot hullet. Nummeret er mellom 8 til 9 siffere langt og består kun av tall. Dette nummeret kan være vanskelig å lese om du ikke vinkler platen riktig mot et lys.

Skriv inn CD-nummeret i tekstboksen under og klikk på Send: